PRÍRUČKA ZADARMO!

NEBEZPEČNÉ CESTNÉ ÚSEKY NA SLOVENSKU

AKO JE NA TOM VÁŠ KRAJ?

Čo sa dozviete?

  • Na ktorých cestách na Slovensku je najvyššia nehodovosť
  • Ktorým cestám sa radšej vyhýbať
  • Nebezpečné cesty vo vašom kraji
  • Štatistiky nehodovosti podľa krajov
  • Čo robiť v prípade nehody