Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Kliknutím na tlačidlo SÚHLASÍM alebo zaškrtnutím poľa „Súhlasím so spracovaním osobných údajov a zasielaním tipov, príručiek a noviniek“ udeľujete súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA v Slovenskej republike, t. j. AXA pojišťovna a.s., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom spoločností AXA pojišťovna a.s., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA životní pojišťovna a.s., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA Management Services s.r.o., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko, aby spracúvali vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, adresa, údaje o vozidle, a to za účelom:

■ ponúkania produktov týchto spoločností,

■ zasielania obchodných oznámení (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),

■ automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky vašim individuálnym potrebám,

■ prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

■ ponúkania produktov a služieb našich obchodných partnerov. Ich zoznam je pravidelne aktualizovaný a uvedený v dokumente s názvom Informačné memorandum.

pričom takýto súhlas poskytujete na obdobie trvania vašej registrácie, najmenej však na obdobie 5 rokov od tohto poskytnutia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne e-mailom na info@radsoferujem.sk.

Kliknutím na tlačidlo SÚHLASÍM alebo zaškrtnutím poľa „Súhlasím so spracovaním osobných údajov a zasielaním tipov, príručiek a noviniek“ potvrzujete, že jste se zoznámili s textom Informačného memoranda, ktorého znenie nájdete na tomto odkaze.

Tipy pre vodičov

Získajte tipy, príručky a novinky pre vodičov, ktorý vám budeme pravidelne zasielať